ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş. (“Demirören Ağır Metal”) tarafından hazırlanmıştır.

Demirören Ağır Metal olarak http://www.demiroren.siteyse.com/ internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Demirören Ağır Metal tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgilerin telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren veri barındıran küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler, siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermemektedir. Çerezlerin içerdiği bilgilere, ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı http://www.demiroren.siteyse.com/ tarafından erişilebilmektedir. Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Demirören Ağır Metal bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri

Site üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Çerez Tipi Sahipliklerine göre:

Birinci Taraf Çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Demirören Ağır Metal tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
Üçüncü Taraf Çerezler Demirören Ağır Metal ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Çerez Tipi Aktif olduğu süreye göre:

Oturum Çerezleri Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
Kalıcı Çerezler Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

Çerez Tipi Kullanım amaçlarına göre:

Zorunlu Çerezler Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.

İşlevsel (Tercih) Çerezleri Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (hangi dilin tercih edildiği çerez kullanımına yönelik ayarların kaydedilmesi vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

İstatistik Çerezleri Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim ve istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

Pazarlama Çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Demirören Ağır Metal tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerez tipleri, hangi amaçla kullandığımız ve kullanım süresine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Çerez İsmi Çerez Kullanım Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi Sağlayıcı Birinci Taraf/Üçüncü Taraf
_dc_gtm_UA Google Analytics script etiketinin yüklenmesini sağlamaktadır. İstatistik 1 Gün Google Üçüncü Taraf
cookiepolicy_status Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla KULLANILMAKTADIR Zorunlu 1 Yıl
test_cookie Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemeyin belirlemek için DoubleClick (Google’A ait olan) tarafından ayarlanır. Pazarlama Oturum Süresince

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
     
Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

Performans / Analitik çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İstatistik çerezleri, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

İşlevsellik çerezleri, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler

Yukarda belirtilen işleme amaçlarımız ve hukuki sebepler kapsamında, çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

[Hangi bilgilerin işlendiğini doldurunuz]

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve hukuki sebepler kapsamında mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, çerezlere ilişkin hizmet sağlayıcılara ve bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde(örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım) kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Ayrıca kişisel verileriniz, reklam / pazarlama ve performans / analitik çerezlerine onay vermeniz halinde; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcı şirketler aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Çerezlerin Yönetimi:

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.

Tarayıcınız üzerinden çerez ayarlarını nasıl güncelleyebileceğiniz hakkında bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İlgili Kişi Hakları:

Kanun’un 11. maddesinde “ilgili kişilerin sahip olduğu haklar” düzenlenmektedir. Bu madde
kapsamındaki haklarınızı her zaman bize yöneltebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu :  Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş.
KEP______________: demirorenagirmetal@hs03.kep.tr
Adres : Demirören Ağir Metal San.A.Ş.Emekyemez Mahallesi Gümüş Gerdan Sokak No: 2/1 Beyoğlu İstanbul

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken______________ adresinde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.